Opslagunit huren voor een scherpe prijs per dag per vierkante meter?
Multi Storage Arnhem, de goedkoopste oplossing voor extra ruimte

Verzekering

Alle opgeslagen goederen moeten zijn verzekerd bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Vaak is uw inboedel via uw normale inboedelverzekering ook gedekt bij opslag buitenshuis, in ieder geval voor de eerste drie maanden, soms ook langer. U kunt bij uw eigen verzekering informeren of dat het geval is. Mocht u een aanvullende verzekering nodig hebben. Of wilt u uw te stallen goederen speciaal verzekeren dat kunnen wij u hier altijd in adviseren

Collectieve verzekering

Mocht dat niet het geval zijn, of weet u het niet zeker, dan heeft Multi Storage Arnhem een verzekeringsmaatschappij waar u uw spullen kan verzekeren, zodat er in geval van schade in iedergeval dekking is. Het betreft een secundaire dekking dat wil zeggen dat er eerst een beroep wordt gedaan op uw eigen verzekering. Mocht deze niet voldoen, dan wordt de verzekeringmaatschappij die u via Multi Storage Arnhem  heeft afgesloten aangesproken om de schade te dekken. Voor bedrijven geldt in principe hetzelfde, maar per branche of polis kunnen verzekeraars verschillend omgaan met elders opgeslagen materialen en voorraden. Bedrijven kunnen daarom ook beter even contact opnemen met hun eigen verzekeringsadviseur. Ook hierin kunnen wij u altijd in adviseren.

Ja, ik wil graag informatie!